Skip to Main Content

University Library

LibGuides

Bosnian/Croatian/Serbian Languages: Bosnian Literature & Newspapers

Supplementary materials to support first year language program

Bosnian Literature Online

Kitabhana.net

 

 

 

 

 

Kitabhana.net is a full text website for Bosnian literature.  While the site has not been updated for some time (since 2004) it does include links to the full text of many of the major authors of the region as well as biographical entries. There are also collections of folk literature here.  The links to external sources are also helpful.  So if you are looking for some classical literature of the region to try your skills, this is a good starting point.

 

The website of the Mak Dizdar Foundation includes the full text of some of Dizdar's poetry and critical works as well as an excellent list of links to many of the best sites for information on the Bosnian language and the literature of the region.

 

This page and its links are a part of a more general site "Bosanski Web Portal".  The site is very rich in material including the full text of numerous literary works, overviews on the history of the region, the history of Bosnian literature, and much more.  It is a site well worth some of your time and does require some exploration to find all of its resources.  There are also numerous links to other vernacular resources for Bosnia here.

JEZIK BOSNJACKE KNJIZEVNOSTI

Kontinuitet knjizevnog stvaralastva Bosnjaka na maternjem jeziku cuvaju vrlo bogata narodna lirika i

Epika

pa i drugi vidovi usmene literarne tradicije. Bosnjacka narodna poezija nastaje i razvija se kao dio sireg epsko-lirskog novostokavskoga prostora na kojem se vremenom uspostavlja neka vrsta poetskog interdijalekta, u nauci definiranoga kao novostokavska folklorna koine. Ta koine igra znacajnu ulogu u pocetnoj fazi stvaranja bosanskoga knjizevnog jezika, a vidan je (mada jos nedovoljno istrazen), udio jezika bosnjacke narodne poezije u tim procesima. Ova poezija govori o vezanosti Bosnjaka za rodno tle i jezik, bez obzira na snazne veze sa orjentalnom knjizevnom komponentom. Ona pokazuje i visoke umjetnicke domete narodnog jezika iz njegove predstandardne faze i njegovu aktivnu ulogu u ocuvanju kulturnog identiteta.

U tom smislu posebno mjesto zauzimaju (i jezicki veoma uspjele) umjetnicke tvorevine kakve su cuvene:

 

Balade
Hasanaginica
Smrt Omera i Merime
Sevdalinka
Zenidba Hadzi Smailagic Meha

 

Mada i sama pripada novostokavskoj narodnostvaralackoj matici, ova poezija na svojevrstan nacin odslikava misljanje razlicitih dijalektskih tipova kojima Bosnjaci pripadaju i postupno govorno stabiliziranje u novostokavskom duhu.

Tu je uocljivo prozimanje dviju fizionomija; jedne - zapadnije, i druge - juznije, jezicki progresivnije. Kao najznacajnija dijalektska crta u tom smislu javlja se odnos izmedju ikavizma i ijekavizma, koji je npr. Karakteristican za ikavsko-ijekavsku evoluciju razlicitih varijanti Hasanaginice. Tu su zanimljive i druge diferencijalne odlike, kakve su npr. Neizvrsena i izvrsena nova i jekavska jotovanja, scakavizam i stakavizam, nerazlikovanje i razlikovanje afrikantskih parova i sl. Jezik sevdalinke, mada i sam blizak novostokavstini u odnosu na svoju dijalektsku osnovicu, otkriva postojanje triju jezickih tipova ove bosnjacke lirske pjesme. To su zapadni (ili zapadnobosanski), sredisnji (ili srednjobosanski u govornom smislu istocnobosanski) i jugoistocni (ili hercegovacki).

I jezik najpoznatijih zbirki narodne epske poezije ukazuje na mijesanje razlicitih dijalektskih svojstava, a u vecem broju osobina postoji podudarnost sa novostokavskom normom Vuka Karadzica. Ova narodna poezija svojom jezickom gradjom pokazuje kojim su se pravcem razvijale predstandardne forme u bosnjackom kulturnom krugu i kako se vrsio proces novostokavske standardizacijske stabilizacije.

Detaljnim istrazivanjima jezika bosnjacke narodne poezije moci ce se preciznije utvrditi njegov udio u maticnim knjizevnojezickim tokovima i uticaji koje je imao na pravce bosanske standardizacije.

source: camo.ch